Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Khi các cụ không chịu nghỉ hưu

Gốc

Cuối tháng 10.2007, Bộ trưởng Nội vụ Trần Văn Tuấn ký quyết định thành lập 2 đoàn thanh tra xem xét chế độ nghỉ hưu và kéo dài thời gian công tác của cán bộ, viên chức tại 2 bộ: Giáo dục - Đào tạo, Y tế. Các cuộc thanh tra còn chưa bắt đầu thì các bộ này đã báo cáo ngay là có rất nhiều trường hợp quá tuổi nghỉ hưu nhưng chưa chịu nhường chỗ cho lớp trẻ.

Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Chaobuoisang/2007/11/16/216051.tno