Dạo gần đây, các báo đài tốn khá nhiều giấy mực, đả kích những hành vi trái pháp luật như công ty X. buôn lậu gỗ quý nhưng trên danh nghĩa là xuất khẩu xơ dừa, rồi việc trốn thuế của công ty Y. bằng cách thuê hẳn một giám đốc chỉ để ký hóa đơn... Cứ tưởng chuyện lách luật chỉ xảy ra ngoài xã hội, ấy thế mà trong gia đình, chuyện lách luật cũng xảy ra hằng ngày.