Hanoinet - Không may khi người "trụ cột" trong gia đình bạn "thất cơ, lỡ vận" bạn nên động viên khích lệ người "trụ cột", không nên chì triết để gây những hậu quả đáng buồn.