(aFamily) - Tôi tự nhận thấy mình và chồng đối xử với con rể khá tốt, không có gì đáng phải phàn nàn, coi như con trai trong nhà. Nhưng chẳng hiểu sao cháu lại luôn xử sự như người ở trọ vậy.