24H.COM.VN - Bạn phải làm gì khi da quá nhạy cảm? Thế nào là những sản phẩm có thể gây kích ứng cho da? Để an toàn, khi làm đẹp bạn cần lựa chọn loại sản phẩm phù hợp.