Hội nghị diễn ra ngày 19-5 tại Hà Nội về Luật Đất đai sửa đổi vẫn tiếp tục những vấn đề nóng bỏng. Cụ thể như vấn đề sở hữu đất đai, đất đai không là hàng hóa nhưng quyền sử dụng lại là hàng hóa đặc biệt.

small_14948.jpg