Khi hệ thống chỉ đường... nhầm

(CATP) Quá tin tưởng vào thiết bị chỉ đường GPS gắn trên chiếc xe Mercedes mới cáu của mình, nên mặc kệ các biển báo đường cụt ở phía trước, một tài xế ở Glubczyce, Balan, vẫn lái xe đi tới. Kết quả, nửa đêm nửa hôm anh...

Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/quoc_te/chuyen_bon_phuong/2008/mlfolder.2007-12-28.9051622666/20081027.04719.ca