Khi làm việc trong môi trường “âm thịnh”

Hanoinet - Sẽ rất nguy hiểm nếu bạn được lòng sếp lớn là một đáng mày râu. Công việc của bạn mới chỉ bắt đầu, còn bao khó khăn đang chờ phía trước.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=69980