(Toquoc)-Địch họa và thiên tai. Con người gây ra và thiên tai gây ra.

Xem: Khi Mẹ Trái đất nổi giận I Người xưa, mỗi lần gặp đại họa thiên tai, các nhà chiêm tinh phải trả lời câu hỏi: Trời giáng họa để trừng phạt Người chăng? Bao nhiêu năm con người khai thác và "chinh phục" thiên nhiên, có lúc do thiếu hiểu biết, nhưng phần nhiều do tham lam. Ngày nay con người ngày càng thức tỉnh phải sống hòa hợp với tự nhiên, bảo vệ môi trường chinh là vì hành phúc con người. Chùm ảnh: Khi Mẹ Trái đất nổi giận: Nội chiến Uganda gây nạn đói và làm trẻ em suy dinh dưỡng trầm trọng Lụt tiếp tục hoành hành ở Pakistan Pakistan: Nông nghiệp sẽ chịu nhiều năm thất thu Cứu trợ tại Garhi Khairo, Pakistan Lụt lớn ở Đông Bắc Thái Lan. Trẻ em vượt lũ đến trường Một con sông ở An Huy: Ô nhiễm tiếp tục gây thiệt hại cho môi trường sinh thái và sự sống Lụt ở Myanmar, người và vật nuôi tìm cách khắc phục hoạn nạn Linh Hương (St)