Tại Diễn đàn Kinh tế và Tài chính Pháp - Việt lần thứ 7 với chủ đề “Kinh tế Việt Nam sau khi gia nhập WTO” đang diễn...