Khi người viết trẻ được..."vỗ đầu"

Gốc
"Vỗ đầu" ở đây có nghĩa là được sự dạy dỗ của các bậc cha chú, đàn anh đàn chị đi trước. Một người từ đam mê, viết hăng say cho đến khi được đăng tải nhiều, trở nên nổi tiếng phải trải qua rất nhiều tương tác, tiếp xúc...

Tin nóng

Tin mới