(CATP) Hiện ảo thuật gia Minh Triết (ảnh) đang ở Ukraine để theo lớp cao học ngành an toàn lao động. Ngoài giờ học, Minh Triết cùng các bạn tổ chức những đêm biểu diễn ảo thuật tại trường Hàng không Kiev - Ukraine. Anh được...