Sòng phẳng với dân

Sòng phẳng với dân

Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) mới đây đã đưa ra dự thảo Quyết định của Thủ...

13 liên quan

Năm 2020 sẽ có 4 tỉnh thí điểm chi trả dịch vụ hấp thụ và lưu trữ các bon của rừng

Năm 2020 sẽ có 4 tỉnh thí điểm chi trả dịch vụ hấp thụ và lưu trữ các bon của rừng

Sáng 7/8/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội thảo về thí điểm chi trả dịch vụ môi trường...

13 liên quan

Cần những bài học từ thí điểm trả phí dịch vụ môi trường rừng

Bộ NN&PTNT đã đưa ra phương án 4 địa phương được lựa chọn thí điểm là Quảng Ninh, Thanh Hóa, Thừa Thiên –...

13 liên quan

Chi trả dịch vụ môi trường rừng: Khó nhưng bắt buộc phải thực hiện

Theo dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với dịch vụ...

13 liên quan

Năm 2020 sẽ có 4 tỉnh thí điểm chi trả dịch vụ hấp thụ và lưu trữ các bon của rừng

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với dịch vụ hấp thụ...

13 liên quan