Là người viết báo nên tôi quen biết khá nhiều bạn bè, trong số đó có rất nhiều người là du học sinh. Mỗi lần họ về nước đều tổ chức tiệc tùng gặp mặt và tôi không nỡ từ chối lời mời của họ. Sau mỗi cuộc vui ấy, tôi lại khám phá thêm rất nhiều điều về cuộc sống ngầm ẩn dưới cái mác du học sinh của họ. Và lần này là những trò thác loạn của các nữ du học sinh…