Khi ở quán net thích hơn ở nhà

Gốc
Lẽ ra, đối với những ông chủ quán café Internet tại Nhật Bản, lúc này phải là một thời kỳ khó khăn...

Tin nóng

Tin mới