Khi quy hoạch vùng, khu dân cư phải quy hoạch nghĩa trang

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang. Theo đó, khi phê duyệt các quy hoạch vùng, khu dân cư, cơ quan có thẩm quyền...

Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/chinhsachphantich/2008/03/27/094612/6899