Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Khi quý ông "hai tay hai súng"

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Cẩn thận và tinh vi hơn, Toản có hẳn hai máy điện thoại, một máy công khai và một máy chỉ dành cho “địch”. Nhưng không ngờ cất trong tủ quên tắt nguồn bị quân “ta” bắt sống tại trận hết đường chối cãi.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=88332