24H.COM.VN - Thật khó chịu khi phải đứng sau một người kém hẳn bạn về năng lực chuyên môn cũng như thiếu cả kĩ năng tổ chức, quản lý; không gì đáng chán hơn khi ngày ngày bạn phải nai lưng ra làm thêm phần việc của một người mà bạn vẫn phải tôn kính gọi là lãnh đạo.