Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Khí sinh học với đời sống của nông dân

Báo Nhân Dân
Gốc

ND - Với sự tài trợ của Tổ chức phát triển Hà Lan (SNV) về Dự án Khí sinh học, một cuộc hội thảo rất có ý nghĩa đã được tổ chức tại Sauhara, một địa điểm gần Vườn Quốc gia Chitwan (Nepal). Hội thảo này đã đề cập vấn đề khí sinh học với đời sống nông dân.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=108070&sub=72&top=41