Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Khi sinh viên dùng "vốn tự có" để "đào mỏ"

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Thu kể: “Nhà Thủy ở quê cũng bình thường. Nhưng Thủy không bao giờ cam chịu nghèo khổ đâu. Nó biết nó đẹp, nên các bạn ở quê học cùng thầm thương trộm nhớ từ lâu mà nó đâu có màng...

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=108868