Theo bản thỏa thuận được Tổng công ty Đường sắt (VNR) và Tổng công ty Hàng hải (Vinalines) ký kết cuối tháng 10 tại Hà Nội, VNR và Vinalines sẽ cùng nhau hợp tác đầu tư phát triển các cảng cạn (ICD) tại các khu kinh tế trọng điểm trên toàn quốc, thông qua việc hình thành mạng lưới đường sắt phục vụ việc vận chuyển hàng hóa tại các ICD này.