Khi mới yêu nhau, Hùng và Linh thống nhất với nhau: “Yêu thì yêu nhưng mỗi người vẫn được phép duy trì những quan hệ “ngoài luồng” đồng nghĩa với việc tình yêu của họ có thêm nhiều… “mang”. Tưởng hành động bắt cá... hai tay là hay nhưng hóa ra lại có quá nhiều rắc rối.