TT - Liên hoan phim (LHP) quốc tế Bangkok lần 6-2008 (23 đến 30-9) được coi là một “dấu ấn” bởi lần đầu LHP được thực hiện theo phương thức xã hội hóa. Công tác tổ chức được chia ra cho nhiều đơn vị cùng choàng gánh...