Dĩ nhiên ở tuyển hiện tại không thiếu bác sĩ để chăm sóc cho đôi chân chẳng may dính chấn thương của các cầu thủ. Thế nhưng, dường như lại không có bác sĩ để làm khỏe cái đầu của cả thầy lẫn trò…