TT - Tuần vừa qua, bạn đọc phản ứng với "Nỗi buồn từ lễ hội hoa anh đào" khá mạnh mẽ. Tất cả đều bày tỏ thái độ bức xúc trước một hành vi đáng xấu hổ tại một lễ hội văn hóa. Nhiều nguyên nhân đã được nêu ra, từ thói quen ứng xử ngoài cộng đồng xã hội, tính ích kỷ, cá nhân... cho đến việc giáo dục hành vi văn hóa, lòng tự trọng ở mỗi bạn trẻ.