Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Khi vợ chỉ biết “nhà mình”

Gốc

Hanoinet - Thắng cũng thông cảm vì Huyền là con gái thành phố, không quá quan trọng anh em họ hàng. Huyền không ưa nhà anh đã đành, đằng này cô nhất nhất chỉ biết bên nhà mình. Có việc gì, Huyền cũng nhắc đến bên ngoại, cô xem như không có bên nội.

Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=76619