Khiếm khuyết thị trường bất động sản Việt Nam

Gốc
Theo nhận định của Bộ Xây dựng, hội nhập WTO đi liền với mở cửa các lĩnh vực thương mại và dịch vụ, nhiều công ty nước ngoài...

Tin nóng

Tin mới