Khiển trách Đảng ủy Trường Chính trị Tôn Đức Thắng (An Giang)

Gốc
(PL)- Đảng ủy Trường Chính trị Tôn Đức Thắng (An Giang) nhiệm kỳ 2005-2010 vừa nhận quyết định kỷ luật của Đảng ủy Khối Dân-Chính-Đảng với hình thức khiển trách do để xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng.

Theo đó, Đảng ủy trường còn nhiều hạn chế trong công tác tổ chức cán bộ; việc chấp hành kỷ luật Đảng chưa nghiêm; đoàn kết nội bộ chưa tốt, thực hiện quy chế dân chủ chưa đầy đủ…

Công tác quản lý thu chi chưa đúng quy định. Qua kiểm tra, cơ quan kiểm tra phát hiện tổng số tiền đã chi cho 23 lớp liên kết là trên 1,8 tỉ đồng. Tuy nhiên, trường chi thực tế chỉ trên 1,3 tỉ đồng. Số tiền còn lại, công đoàn trường được trích 10%, 90% còn lại được chia cho ban giám hiệu, phòng đào tạo và phòng hành chính quản trị. Tổng nguồn thu các lớp liên kết bị để ngoài sổ sách gần 2,8 tỉ đồng...

VĨNH SƠN

Tin nóng

Tin mới