Ngày 18-1-2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký các Quyết định thi hành kỷ luật hai Thứ trưởng Nội vụ là Nguyễn Duy Thăng và Trần Thị Hà bằng hình thức khiển trách.

Khien trach hai Thu truong Noi vu - Anh 1

Trước đó, Ban Bí thư T.Ư Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Nguyễn Duy Thăng do vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện việc thẩm định, đề xuất cấp có thẩm quyền phê duyệt chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với Trịnh Xuân Thanh. Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đồng chí Trần Thị Hà, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng T.Ư do vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc thẩm định quy trình, thủ tục, điều kiện và tiêu chuẩn để trình cấp có thẩm quyền tặng thưởng Huân chương và danh hiệu Anh hùng Lao động cho Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC); tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương cho Trịnh Xuân Thanh.