Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán tháng 12-2015

Gốc
1USD = 21.890 đồng là tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) trong tháng 12-2015 vừa được Kho bạc Nhà nước (KBNN) thông báo tới các cơ quan tài chính, các đơn vị KBNN và các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước. Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán tháng 12-2015

Tiếp đến là tỷ giá đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác: 1EURO (đồng tiền chung châu Âu) = 23.144 đồng; 1GBP (bảng Anh) = 32.881 đồng; 1 JPY (yên Nhật) = 178 đồng; 1CNY (nhân dân tệ Trung Quốc) = 3.422 đồng; 1HKD (đôla Hồng Kông) = 2.824 đồng.

H.A.

Tin nóng

Tin mới