Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Kho bạc Nhà nước từ chối chi hơn 140 tỷ đồng

Báo Công An Nhân Dân
Gốc

Hệ thống Kho bạc Nhà nước đã từ chối chi hơn 140 tỷ đồng trong số 12.500 khoản chi chưa chấp hành đúng thủ tục.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/kinhte/2008/7/94361.cand