Mục tiêu xuất khẩu quốc gia là phấn đấu tăng trưởng 13% trong năm 2009, tương đương 72 tỷ USD. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cho rằng rất khó để đạt được con số này.