Khó đỡ với 30 tình huống hài hước 'Khi sếp của bạn là một con mèo' (Phần 2)

Gốc
Ở trong nhà bạn mèo là 'boss' rồi. Nhưng nếu ở văn phòng mèo cũng là sếp của bạn thì sẽ ra sao?

'Những cuộc phiêu lưu của Doanh nhân Mèo' là một bộ webcomic của họa sĩ Tom Fonder, minh họa cuộc sống của một chú mèo doanh nhân giàu có nhất thế giới.

Đại gia Mèo điều hành một doanh nghiệp hàng nghìn tỷ đô la Mỹ, và trong thời gian rảnh, sếp thích nhìn ngắm ngoài cửa sổ hoặc trèo lên cây.

Hãy cùng tiếp tục phần 2 của câu chuyện nhé!

Phần 1

Khó đỡ với 30 tình huống hài hước 'Khi sếp của bạn là một con mèo' (Phần 2) - Ảnh 1

Cũng xách cặp đi làm như ai

Khó đỡ với 30 tình huống hài hước 'Khi sếp của bạn là một con mèo' (Phần 2) - Ảnh 2

Khó đỡ với 30 tình huống hài hước 'Khi sếp của bạn là một con mèo' (Phần 2) - Ảnh 3

Khó đỡ với 30 tình huống hài hước 'Khi sếp của bạn là một con mèo' (Phần 2) - Ảnh 4

Lại mắc kẹt trên cây rồi...

Khó đỡ với 30 tình huống hài hước 'Khi sếp của bạn là một con mèo' (Phần 2) - Ảnh 5

Khó đỡ với 30 tình huống hài hước 'Khi sếp của bạn là một con mèo' (Phần 2) - Ảnh 6

Làm sạch quần áo như... mèo

Khó đỡ với 30 tình huống hài hước 'Khi sếp của bạn là một con mèo' (Phần 2) - Ảnh 7

Khó đỡ với 30 tình huống hài hước 'Khi sếp của bạn là một con mèo' (Phần 2) - Ảnh 8

Tia sáng ở đâu thế??? *chộp*

Khó đỡ với 30 tình huống hài hước 'Khi sếp của bạn là một con mèo' (Phần 2) - Ảnh 9

Khó đỡ với 30 tình huống hài hước 'Khi sếp của bạn là một con mèo' (Phần 2) - Ảnh 10

Mọi quy tắc với sếp chỉ là phù du

Khó đỡ với 30 tình huống hài hước 'Khi sếp của bạn là một con mèo' (Phần 2) - Ảnh 11

Khó đỡ với 30 tình huống hài hước 'Khi sếp của bạn là một con mèo' (Phần 2) - Ảnh 12

Khó đỡ với 30 tình huống hài hước 'Khi sếp của bạn là một con mèo' (Phần 2) - Ảnh 13

Khó đỡ với 30 tình huống hài hước 'Khi sếp của bạn là một con mèo' (Phần 2) - Ảnh 14

Chuyện của sếp và thư ký... rất trong sáng

Khó đỡ với 30 tình huống hài hước 'Khi sếp của bạn là một con mèo' (Phần 2) - Ảnh 15

Khó đỡ với 30 tình huống hài hước 'Khi sếp của bạn là một con mèo' (Phần 2) - Ảnh 16

Khó đỡ với 30 tình huống hài hước 'Khi sếp của bạn là một con mèo' (Phần 2) - Ảnh 17

Khó đỡ với 30 tình huống hài hước 'Khi sếp của bạn là một con mèo' (Phần 2) - Ảnh 18

Khó đỡ với 30 tình huống hài hước 'Khi sếp của bạn là một con mèo' (Phần 2) - Ảnh 19

Khó đỡ với 30 tình huống hài hước 'Khi sếp của bạn là một con mèo' (Phần 2) - Ảnh 20

Khó đỡ với 30 tình huống hài hước 'Khi sếp của bạn là một con mèo' (Phần 2) - Ảnh 21

Khó đỡ với 30 tình huống hài hước 'Khi sếp của bạn là một con mèo' (Phần 2) - Ảnh 22

Khó đỡ với 30 tình huống hài hước 'Khi sếp của bạn là một con mèo' (Phần 2) - Ảnh 23

Khó đỡ với 30 tình huống hài hước 'Khi sếp của bạn là một con mèo' (Phần 2) - Ảnh 24

Khó đỡ với 30 tình huống hài hước 'Khi sếp của bạn là một con mèo' (Phần 2) - Ảnh 25

Khó đỡ với 30 tình huống hài hước 'Khi sếp của bạn là một con mèo' (Phần 2) - Ảnh 26

Khó đỡ với 30 tình huống hài hước 'Khi sếp của bạn là một con mèo' (Phần 2) - Ảnh 27

Khó đỡ với 30 tình huống hài hước 'Khi sếp của bạn là một con mèo' (Phần 2) - Ảnh 28

Khó đỡ với 30 tình huống hài hước 'Khi sếp của bạn là một con mèo' (Phần 2) - Ảnh 29

Khó đỡ với 30 tình huống hài hước 'Khi sếp của bạn là một con mèo' (Phần 2) - Ảnh 30

Thư Nguyên

Tin nóng

Tin mới