Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Khó khăn, không giảm mục tiêu lợi nhuận

Gốc

Hanoinet – Đối với MB, phát triển các sản phẩm dịch vụ, tăng thu từ các hoạt động phi tín dụng là một trong chiến lược của MB hướng tới mô hình Ngân hàng bán lẻ đa năng. Chúng tôi luôn chú trọng mảng dịch vụ này, đây là một lĩnh vực rất tiềm năng tại Việt Nam.

Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=64952