Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

“Khổ luyện” để thuần thục, ứng phó nhanh

Báo Quân Đội Nhân Dân
Gốc

Trên bãi tập của Phân đội C01, Đơn vị T6, Binh chủng Hóa học, Thượng úy Nguyễn Huy Hoàng, Đại đội trưởng đại đội 10 đang chỉ huy bộ đội thực hiện một bài tập khá phức tạp với quy trình từ báo động đội hình...

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocphong.tinqpan.27188.qdnd