Khó như... đưa thanh long vào Mỹ

Cuối tháng 10, chuyến hàng thanh long đầu tiên của Việt Nam đã có mặt trên quầy hàng ở các siêu thị Mỹ. Thị trường khó tính đã mở cửa nhưng việc tận dụng cơ hội này không phải dễ dàng.

Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200845/20081107235313.aspx