Những hệ thống khóa chống cồn kiểu này có vẻ phức tạp và bị cho là xâm phạm tới tự do cá nhân...Chi tiết...