Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Khoa học - công nghệ phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp

Báo Nhân Dân
Gốc

ND- Khoa học công nghệ thời gian qua đã góp phần đắc lực vào sự tăng trưởng của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Sản lượng lúa tăng từ 32,1 triệu tấn (năm 2001) lên gần 36 triệu tấn (năm 2006), bảo đảm mục tiêu xuất khẩu 3,5 - 4 triệu tấn gạo/năm.Tương tự sản lượng ngô tăng bình quân 14,7%/năm, các loại cây công nghiệp, cây ăn quả sáu năm qua cũng tăng cả về diện tích và sản lượng.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=110999&sub=72&top=41