Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo
Hà Nam: Phát triển KHCN và ĐMST - động lực bứt phá về năng suất, chất lượng

Hà Nam: Phát triển KHCN và ĐMST - động lực bứt phá về năng suất, chất lượng

Tạp chí Chất lượng Việt Nam
VietQ
24/11/2022
Bà Rịa - Vũng Tàu: Phát triển thị trường KHCN theo hướng hiện đại, phù hợp bối cảnh CM 4.0

Bà Rịa - Vũng Tàu: Phát triển thị trường KHCN theo hướng hiện đại, phù hợp bối cảnh CM 4.0

Tạp chí Chất lượng Việt Nam
VietQ
20/11/2022
Hưng Yên: Thúc đẩy doanh nghiệp thực hiện đổi mới công nghệ

Hưng Yên: Thúc đẩy doanh nghiệp thực hiện đổi mới công nghệ

Tạp chí Chất lượng Việt Nam
VietQ
16/11/2022
Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực bứt phá về năng suất, chất lượng

Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực bứt phá về năng suất, chất lượng

Tạp chí Chất lượng Việt Nam
VietQ
14/11/2022
Gia Lai: Lấy doanh nghiệp làm trung tâm cho sự phát triển thị trường KH&CN

Gia Lai: Lấy doanh nghiệp làm trung tâm cho sự phát triển thị trường KH&CN

Tạp chí Chất lượng Việt Nam
VietQ
13/11/2022
Thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển

Thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển

Bnews
Bnews
09/11/2022
Góc nhìn chuyên gia về phát triển thị trường khoa học và công nghệ

Góc nhìn chuyên gia về phát triển thị trường khoa học và công nghệ

Tạp chí Chất lượng Việt Nam
VietQ
09/11/2022
Phú Yên: Hỗ trợ xây dựng doanh nghiệp khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Phú Yên: Hỗ trợ xây dựng doanh nghiệp khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Tạp chí Chất lượng Việt Nam
VietQ
03/11/2022
Thúc đẩy hợp tác giữa viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp

Thúc đẩy hợp tác giữa viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp

Báo Nhân Dân
01/11/2022
Bắc Kạn: Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ, đổi mới sáng tạo

Bắc Kạn: Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ, đổi mới sáng tạo

Tạp chí Chất lượng Việt Nam
VietQ
29/10/2022
3 kiến nghị để thị trường khoa học, công nghệ phát triển

3 kiến nghị để thị trường khoa học, công nghệ phát triển

Đại Biểu Nhân Dân
28/10/2022
Ký kết Chương trình hợp tác hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Ký kết Chương trình hợp tác hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Báo Xây Dựng
19/10/2022
Phát triển thị trường khoa học và công nghệ Thủ đô: Cần chính sách đặc thù, đột phá

Phát triển thị trường khoa học và công nghệ Thủ đô: Cần chính sách đặc thù, đột phá

Báo Hà Nội Mới
18/10/2022
6 giải pháp trọng tâm để phát triển thị trường khoa học công nghệ hiệu quả, hiện đại

6 giải pháp trọng tâm để phát triển thị trường khoa học công nghệ hiệu quả, hiện đại

Báo Chính Phủ
Chính Phủ
06/10/2022
Sáu nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thị trường KHCN phát triển đồng bộ

Sáu nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thị trường KHCN phát triển đồng bộ

Báo Pháp Luật TP.HCM
24/9/2022
Đầu tư phát triển các sàn giao dịch công nghệ tại một số thành phố lớn và khu vực kinh tế trọng điểm

Đầu tư phát triển các sàn giao dịch công nghệ tại một số thành phố lớn và khu vực kinh tế trọng điểm

Báo Công Lý
24/9/2022
'Sẽ có chính sách khuyến khích doanh nghiệp nhập khẩu công nghệ lõi'

'Sẽ có chính sách khuyến khích doanh nghiệp nhập khẩu công nghệ lõi'

VietTimes
24/9/2022
Phát triển mạnh mẽ thị trường khoa học công nghệ

Phát triển mạnh mẽ thị trường khoa học công nghệ

Báo Sài Gòn Giải Phóng
24/9/2022