Hanoinet - Đại hội đồng LHQ đang họp tại New York (Mỹ) trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp.