Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Khoa Máy bay - Động cơ Trường Sĩ quan Không quân: Tổ chức hội nghị tư vấn, đánh giá và nghiệm thu các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học

Báo Khánh Hòa
Gốc

Từ ngày 19-9 đến ngày 3-10, khoa Máy bay - Động cơ, Trường Sĩ quan Không quân đã tổ chức tư vấn, đánh giá 3 sáng kiến cấp Bộ Tổng Tham mưu; đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở 1 sáng kiến cấp trường, 2 đề tài hướng dẫn học viên nghiên cứu khoa học cấp trường và 2 giáo trình.

Chủ nhiệm khoa Máy bay - Động cơ quán triệt mục đích, yêu cầu buổi tư vấn, đánh giá và nghiệm thu các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2022

Chủ nhiệm khoa Máy bay - Động cơ quán triệt mục đích, yêu cầu buổi tư vấn, đánh giá và nghiệm thu các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2022

3 sáng kiến cấp Bộ Tổng Tham mưu được tư vấn, đánh giá gồm: Thiết kế phần mềm mô phỏng thiết bị buồng lái máy bay Su-27; Thiết kế phần mềm mô phỏng sự thay đổi các tham số máy bay Su-30 theo thời gian thực khi cơ động trong mặt phẳng đứng; Thiết kế phần mềm mô phỏng quá trình xử lý bất trắc trên máy bay L-39. Qua thời gian tư vấn, đánh giá, nghiệm thu nghiêm túc và chặt chẽ, Tiểu ban Khoa học Giáo dục của khoa đã chỉ ra những điểm mới và sáng tạo trong quá trình thực hiện các sáng kiến; các nhiệm vụ nghiên cứu được đánh giá có hàm lượng khoa học cao, đáp ứng được các yêu cầu trong đề cương đã được phê duyệt, có thể ứng dụng vào thực tế giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của nhà trường. Hội nghị cũng chỉ ra các hạn chế về nội dung và hình thức, đồng thời đưa ra phương hướng để các sáng kiến tiếp tục phát huy những điểm mạnh, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Kết quả, các sáng kiến, đề tài hướng dẫn học viên nghiên cứu khoa học cấp trường và các giáo trình đã được khoa Máy bay - Động cơ đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở; 3 sáng kiến cấp Bộ Tổng Tham mưu được khoa tư vấn, đánh giá để thời gian tới sẽ được nhà trường tổ chức đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở.

ĐỒNG TẤT ĐẠT