24H.COM.VN - Những hiệu massage tại một thị trấn ở Indonesia đều yêu cầu các nhân viên nữ dùng một củ khóa “bự” để khóa quần mình. Ý muốn nói rằng sex không được “đón chào”.