Khỏa thân tắm biển

Gốc
* Thầy giáo hỏi học sinh:

Khỏa thân tắm biển - Ảnh 1

- Nếu có 1 túi đạo đức và 1 túi tiền ở đường thì em nhặt túi nào?

- Thưa thầy, em nhặt túi tiền

- Nếu là thầy thì thầy sẽ nhặt túi đạo đức chứ không nhặt túi tiền, vậy tại sao em lại nhặt túi tiền?

- Vì em nghĩ ai thiếu gì thì nhặt thứ ấy!

* Hai ông đứng trên bãi biển ngắm cảnh, xa xa có một đám người khoả thân đang đùa giỡn với sóng nước.

- Thật chẳng giống ai, đúng là đồi phong bại tục, nhà nước cần phải có biện pháp cấm họ mới được. Một trong hai ông giận dữ hét.

- Xem ra ngài là một nhà nghiên cứu đạo đức. Người kia góp chuyện.

- Không phải, tôi là nhà sản xuất áo tắm.

* Trong giờ giảng đạo đức, thầy giáo đang giảng về công ơn của thầy cô. Thày giáo hỏi cả lớp:

- Các em hãy cho thầy biết một câu tục ngữ về người thầy. Thấy cả lớp im lặng, thầy giáo mớm ý.

- Câu này có hai chữ "mày" và "nên" Lớp vẫn im lặng. Thầy giáo mớm ý thêm.

- Câu này có cả hai chữ "không" và "đố" Lớp vẫn im lặng. Thầy giáo điên tiết.

- Câu này có 6 chữ có cả hai chữ "thầy" và "làm". Đây là câu gì.?

- Cuối lớp có cánh tay rụt rè giơ lên. Thưa thầy đó là "làm thầy mày không lên đố"!

K.T (sưu tầm)

Tin nóng

Tin mới