Một nhiếp ảnh người Mỹ vừa thực hiện tác phẩm sắp đặt với người mẫu khỏa thân đứng bằng đầu tại Mexico để phản đối ông Donald Trump.