Với một chút sáng tạo và sự khéo léo, những chiếc bình thủy tinh trong suốt đến nhàm chán sẽ được mang diện mạo hoàn toàn mới.