Hanoinet- Ngày 2/10 tới quận Hoàn Kiếm, Hà Nội sẽ thí điểm thực hiện khoán và quản trông giữ xe đạp, xe máy và ô tô. Đây được xem là sự đột phá trong lĩnh vực nhạy cảm này, tuy nhiên câu hỏi của dư luận là liệu “khoán” và “quản” có gắn chặt với nhau?