Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Khoảng 500 đại biểu tham gia vào "Ngày Khuyến học Việt Nam"

Gốc

Hanoinet - Phong trào Khuyến học - Khuyến tài đã và đang tiếp bước phong trào Truyền bá quốc ngữ, phong trào Bình dân học vụ, phong trào Bổ túc văn hóa trước đây với khẩu hiệu “Giáo dục suốt đời cho mọi người”.

Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=97313