Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Khoảng cách giàu nghèo vẫn gia tăng

Báo VTC News
Gốc

Kết quả so sánh 20% số hộ có mức thu nhập cao nhất với 20% số hộ có thu nhập thấp nhất thì hệ số chênh lệch năm 2006 là 8,4 lần trong khi hệ số này 2004 là 8,3 lần và trước đó, năm 2002 là 8,1 lần.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/231003/Default.aspx