Từ ngày 07/11/2013 đến ngày 05/7/2014, CTCP Khoáng sản 3 - VIMICO đã chào bán 2 triệu cổ phiếu ra công chúng nhưng không đăng ký với UBCKNN.

Khoang san 3 - VIMICO bi phat 300 trieu dong va phai thu hoi chung khoan da chao ban - Anh 1

Ngày 10/03/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 196/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Khoáng sản 3 - VIMICO (MC3).

Theo đó, doanh nghiệp này bị phạt 300 triệu đồng do chào bán chứng khoán ra công chúng nhưng không đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Cụ thể, từ ngày 07/11/2013 đến ngày 05/7/2014, CTCP Khoáng sản 3 - VIMICO đã chào bán 2 triệu cổ phiếu ra công chúng nhưng không đăng ký với UBCKNN.

MC3 còn phải chịu biện pháp khắc phục hậu quả là thu hồi chứng khoán đã chào bán, hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc (nếu có) cộng thêm tiền lãi tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng mà Công ty mở tài khoản thu tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc tại thời điểm quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của nhà đầu tư. Thời hạn nhà đầu tư gửi yêu cầu là 60 ngày kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành; theo quy định tại Điểm a Khoản 7 Điều 6 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.