Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Khoảng tối dưới chân đèn

Gốc

Hanoinet - Mọi ngọn đèn để trên bàn dù sáng đến đâu vẫn có một khoảng tối dưới chân nó. Tất nhiên vùng tối lớn, nhỏ không như nhau cho mỗi ngọn đèn.

Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=28541